Toepassing van inductieverwarming in voedsel

Toepassing van inductieverwarming in voedselverwerking

Inductieverwarming is een elektromagnetische verwarmingstechnologie die verschillende voordelen heeft, zoals hoge veiligheid, schaalbaarheid en hoge energie-efficiëntie. Het wordt al lang toegepast in metaalverwerking, medische toepassingen,
en koken. De toepassing van deze technologie in de voedselverwerkende industrie staat echter nog in de kinderschoenen. De doelstellingen van dit artikel waren om de basisprincipes van inductieverwarming technologie en de factoren die de prestaties ervan beïnvloeden, en om de toepassingsstatus van deze technologie in de voedselverwerking te beoordelen. De onderzoeksbehoeften en toekomstperspectieven van deze technologie in de voedselverwerking worden ook gepresenteerd. Hoewel er verschillende patenten beschikbaar zijn voor het gebruik van inductieverhitting om voedselmaterialen te verwerken, is er nog steeds behoefte aan het genereren van meer wetenschappelijke gegevens over het ontwerp, de prestaties en de energie-efficiëntie van de inductieverhittingstechnologie die moet worden toegepast in verschillende unit-operaties, zoals drogen , pasteurisatie, sterilisatie en braden in de voedselverwerking. Het is nodig om verschillende ontwerp- en operationele parameters te optimaliseren, zoals de toegepaste stroomfrequentie, het type materiaal van de apparatuur, de afmetingen en configuratie van de apparatuur en de spoelconfiguraties. De informatie over het effect van de inductieverwarming op de sensorische en voedingskwaliteit van verschillende voedingsmaterialen ontbreekt.


Er is ook onderzoek nodig om de efficiëntie van de inductieverwarming en andere verwarmingstechnologieën te vergelijken, zoals:
infrarood-, magnetron- en ohmse verwarming, voor toepassingen in de voedselverwerking.

Toepassing van inductieverwarming in voedselverwerking en koken