Hoogfrequente inductienaadlasoplossing voor de buis- en pijpindustrie.

=