inductieverwarmingssysteem technologie PDF

Inductie verwarmingstechnologie Review

1. Inleiding

Alle IH (inductieverwarming) toegepaste systemen worden ontwikkeld met behulp van elektromagnetische inductie die voor het eerst werd ontdekt door Michael Faraday in 1831. Elektromagnetische inductieverwarming verwijst naar het fenomeen waarmee elektrische stroom wordt opgewekt in een gesloten circuit door de fluctuatie van stroom in een ander circuit ernaast. Het basisprincipe van inductieverwarming, een toegepaste vorm van de ontdekking van Faraday, is het feit dat wisselstroom die door een circuit stroomt, de magnetische beweging van een secundair circuit ernaast beïnvloedt. De fluctuatie van de stroom binnen het primaire circuit gaf het antwoord hoe de mysterieuze stroom wordt opgewekt in het naburige secundaire circuit. De ontdekking van Faraday leidde tot de ontwikkeling van elektromotoren, generatoren, transformatoren en draadloze communicatieapparaten. De toepassing ervan is echter niet vlekkeloos verlopen. Warmteverlies, dat optreedt tijdens de inductie verwarmingsproces, was een grote hoofdpijn die de algehele functionaliteit van een systeem ondermijnt. Onderzoekers probeerden warmteverlies te minimaliseren door de magnetische frames in de motor of transformator te lamineren. De wet van Faraday werd gevolgd door een reeks meer geavanceerde ontdekkingen, zoals de wet van Lentz. Deze wet verklaart het feit dat inductieve stroom invers is in de richting van veranderingen in inductieve magnetische beweging.

Warmteverlies, dat optreedt tijdens het proces van elektromagnetische inductie, kan in een elektrisch product worden omgezet in productieve warmte-energie inductieverhittingssysteem door deze wet toe te passen. Veel industrieën hebben geprofiteerd van deze nieuwe doorbraak door inductieverwarming toe te passen voor ovens, inductie blussen en lassen. In deze toepassingen heeft inductieverwarming het gemakkelijker gemaakt om de verwarmingsparameters in te stellen zonder dat er een extra externe stroombron nodig is. Dit vermindert het warmteverlies aanzienlijk, terwijl de werkomgeving comfortabeler blijft. Het ontbreken van enig fysiek contact met verwarmingsapparaten voorkomt onaangename elektrische ongevallen. Een hoge energiedichtheid wordt bereikt door in relatief korte tijd voldoende warmte-energie op te wekken ……

Inductie_Verwarming_Systeem_Technologie.pdf

=