Inductieverhitting van cilindrische niet-magnetische ingots

Inductieverhitting van cilindrische niet-magnetische ingots

Inductieverwarming van cilindrische niet-magnetische knuppels door hun rotatie in statisch magnetisch veld wordt gemodelleerd. Het magnetische veld wordt opgewekt door een systeem van op de juiste wijze geplaatste permanente magneten. Het numerieke model wordt opgelost door onze eigen volledig adaptieve hogere-orde eindige-elementenmethode in een monolithische formulering, dwz dat zowel magnetische als temperatuurvelden gelijktijdig worden opgelost, met respect voor hun onderlinge interactie. Alle belangrijke niet-lineariteiten zijn in het model opgenomen (permeabiliteit van ferromagnetische delen van het systeem, evenals temperatuurafhankelijkheid van fysieke parameters van het verwarmde metaal). De methodologie wordt geïllustreerd aan de hand van twee voorbeelden waarvan de resultaten worden besproken.

Inductieverhitting van cilindrische niet-magnetische ingots