Inductieverhitting van aluminium knuppels

Inductieverhitting van aluminium knuppels met behulp van supergeleidende spoelen

Inductieverhitting van aluminium aen koperen knuppels Inductieverwarming wordt veel toegepast voor verwarming
van metalen omdat het een schone, snelle en in de meeste gevallen zeer energiezuinige methode is. Een wisselstroom wordt door de koperen wikkelingen van een spoel geleid om een ​​in de tijd variërend magnetisch veld op te wekken. Het veld induceert stromen en daardoor weerstandsverliezen in het te verwarmen werkstuk (zie afb. 1)

Inductieverhitting van aluminium knuppels